Dansk Færgekultur

Færgerne er en del af dansk kultur.

Vær med til at bevare vores kulturarv for eftertiden.

Næsten alle klassiske danske færger er i dag hugget op. Foreningen Dansk Færgekultur kæmper for, at denne vigtige del af dansk kultur bevares for eftertiden.

top